top of page

MINDFULNESS

Mindfulness o consciència plena vol dir aprendre a estar centrat en el moment present sense judicis de valor i amb una actitud amable i d'acceptació. 

     Neix d'uns estudis realitzats als EEUU per Jon Kabat-Zin, qui complementa i integra la meditació com a eina base per aconseguir ATENCIÓ PLENA la resta del dia.

      La meditació és una tècnica científicament comprobada per ser Tu mateix i donar claredat a la ment.

     Podem viure en pilot automàtic molt temps sense ser conscients i repetint hàbits, pensaments i emocions, que ens fan estar malament d'ànim i de salut.

     Essent més conscients i practicant una estona cada dia, aprenem a focalitzar l'ATENCIÓ a pensaments i emocions més positius, que ens ajuden en la nostra salut física i emocional. 

 

     

bottom of page